Reservatie voorwaarden

  • RESERVATIE VIA DE WEBSITE

 1.1. Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen te reserveren mits betaling van een reservatie ten bedrage van €99 of €199.

 1.2. Na betaling van uw reservatie zal 4all Cars de klant contacteren om concreet af te spreken in verband met de betaling en levering van het voertuig.

 1.3. De reservatie zal na bezichtiging van de wagen in de vestiging van 4all Cars worden bekrachtigd middels ondertekening van een verkoopovereenkomst. Het reeds betaalde reservatie bedrag van €99 of €199 zal in mindering worden gebracht op de aankoopprijs.

 1.4. De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om zijn online reservatie te herroepen. De termijn gaat in op het ogenblik dat het voertuig via de website door de consument werd gereserveerd en de consument hiervan een bevestiging heeft ontvangen van 4all Cars. Indien de consument wenst te herroepen, dient hij dit schriftelijk mee te delen aan sales.tongeren@garageboden.be

 1.5 In geval van tijdige herroeping wordt het betaalde reservatie bedrag binnen de 30 dagen teruggestort aan de consument.

 

  • BESCHIKBAARHEID VAN WAGENS

2.1. 4all Cars kan niet garanderen dat alle op de website getoonde wagens effectief beschikbaar zijn om reden dat de kans reëel is dat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde wagen reserveren.

2.2. In dat geval zal 4all Cars de klant hieromtrent inlichten binnen de 48 uur na reservatie.

2.3. In het geval een wagen niet beschikbaar is, en ongeacht eventuele bevestigingsmails die door 4all Cars aan de klant werden verzonden, kunnen beide partijen, zonder vorm van schadevergoeding de transactie annuleren en zal er geen verkoop plaatsvinden.
Het door de klant betaalde reservatie bedrag zal door 4all Cars binnen de 30 dagen worden teruggestort aan de klant.

 

  • GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

In geval van betwisting omtrent het gebruik van de website en de hierin vermelde voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.


Enkel de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar een andere (territoriaal) bevoegde rechtbank (consumentengeschillen).

 

  • VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID


Alleen personen met de juiste machtiging hebben toegang tot persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens alleen gebruiken als en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun opdracht. Ze zijn gebonden aan strikte professionele discretie en naleving van alle technische voorschriften die gericht zijn op het beschermen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die deze bevatten. 4all Cars neemt interne technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoonlijke) gegevens in verkeerde handen vallen. Het pand, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden beschermd volgens interne regels.